جزیرهٔ غودش (به مالتی: Għawdex) جزیرهٔ کوچکی است در مالت در دریای مدیترانه و جنوب سیسیل. پس از جزیره مالت غودش بزرگ‌ترین جزیره از مجمع‌الجزایر مالت می‌باشد. غودش بافتی روستایی دارد و از برای چشم‌اندازهای تپه‌ای‌اش نامی‌است.

پرچم غودش
نقشهٔ غودش

جزیرهٔ غودش ۳۱٬۰۰۰ تن جمعیت دارد و از دید آثار تاریخی چون جگانتیا پربار می‌باشد. بزرگترین شهر جزیره غودش ویکتوریا می‌باشد.

تاریخچه ویرایش

پیشینهٔ سکونت مردمان در اینجا به ۵هزار سال پیش از میلاد بازمی‌گردد. نخستین باشندگان بدینجا کشاورزان سیسیلی بودند که از دریا گذشتند و به غودش رسیدند. آنان نخستین کلنی‌ها را در آگریجنتو پایه ریختند. در دوران نوسنگی سازه‌هایی چون جگانتیا ساخته‌شد.

در ۱۵۵۱ میلادی فرمانده عثمانی تورگوت رئیس به غودش تاخت، جزیره را تاراج‌نمود و بیشتر باشندگان آن را به بردگی گرفت و به لیبی گسیلاند. میان ۱۵۶۵ تا ۱۵۸۰ میلادی گروهی از اهل جزیره مالت به غودش آمدند و جمعیت تازهٔ شهر را شکل‌دادند. میان ۱۷۹۸ تا ۱۸۰۰ ناپلئون بناپارت بر جزیره چیره‌بود.

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Gozo," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Gozo&oldid=451653023 (accessed October ۲۵، ۲۰۱۱).