کاوشی در مبانی اخلاق

کاوشی در مبانی اخلاق یا جستاری در باب اصول اخلاق یکی از آثار برجسته دیوید هیوم فیلسوف انگلیسی است. مرتضی مردیها و مجید داودی این کتاب را مستقلاً به فارسی ترجمه کرده‌اند.[۱][۲]

منابعویرایش

  1. کاوش در مبانی اخلاق، دیوید هیوم، ترجمه مرتضی مردیها، ناشر: مینوی خرد
  2. جستاری در باب اصول اخلاق پدیدآورنده: دیوید هیوم، مجید داودی (مترجم) ناشر: مرکز