جسم زرد (Corpus luteum) یک توده سلولی موقتی در تخمدان خانم‌های بارور است که هورمون‌های پروژسترون، استرادیول و اینهیبین A را ترشح می‌کند.

جسم زرد
Gray1163.png
Section of the ovary. 1. Outer covering. 1’. Attached border. 2. Central stroma. 3. Peripheral stroma. 4. Bloodvessels. 5. Vesicular follicles in their earliest stage. 6, 7, 8. More advanced follicles. 9. An almost mature follicle. 9’. Follicle from which the ovum has escaped. 10. Corpus luteum.
شناسه‌ها
فهرست گریp.1256
دورلندز
/السویر
c_55/12260569
واژگان آناتومیA09.1.01.015
اف‌ام‌اِی18619
واژگان کالبدشناسی

تشکیلویرایش

بعد از تخمک گذاری هورمون LH سبب می‌شود تا سلول های تک داخلی(THECA INTERNA) و باقی‌مانده سلول‌های فولیکولی که پاره شده‌است رشد کنند و تشکیل توده‌ای به نام جسم زرد را بدهند(تقریبا 80 درصد از سلول های فولیکولی و 20 درصد از سلول های تک داخلی تشکیل شده است.). LH سبب ترشح استروژن و پروژسترون از جسم زرد می‌شود. جسم زرد بین دو تا پنج سانتیمتر قطر دارد.

درصورت عدم حاملگی استروژن و پروژسترون هر دو باعث ایجاد یک مکانیسم خود تنظیمی منفی می‌شوند که ترشح FSH و LH را مهار می‌کند. این خود تنظیمی از ایجاد فولیکول‌های جدید در مرحله لوتئال جلوگیری می‌کند. در انتهای چرخه با دفع شدن جسم زرد، ترشح استروژن و پروژسترون به شدت کاهش می‌یابد و چرخه بعدی آغاز می‌شود(خانم دچار خونریزی عادت ماهیانه می‌شود).

درصورت حاملگی جسم زرد تا موقعی که جفت تکامل کافی پیدا نکرده‌است پروژسترون ترشح می‌کند و حاملگی را ادامه می‌دهد.

بافت شناسیویرایش

سلول‌های Granulosa lutein (ترشح‌کننده پروژسترون، استرادیول و اینهیبین A ) و سلول‌های Theca lutein (ترشح‌کننده آندروژن، استروژن و پروژسترون) سلول‌های جسم زرد را تشکیل میدهند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

[۱]