جسی جیمز (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

جسی جیمز ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: