جعفرآباد (قمرود)

قمرود نام خط انقال ابی است ک بصورت ناجوانمردانه و دزدی از لرستان ب استان کویر نشین قم انقال پیدا میکند

جعفرآباد، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان قم در استان قم ایران است.

جعفرآباد
اطلاعات کلی
کشور ایران
استانقم
شهرستانقم
بخشمرکزی
دهستانقمرود
مردم
جمعیت۹۳ نفر

جمعیت ویرایش

این روستا در دهستان قمرود قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۹۳ نفر (۲۱خانوار) بوده‌است.[۱]

منابع ویرایش