جعفر پناهی (نماینده مجلس)

جعفر پناهی بازرگان ایرانی و داماد احمدشاه قاجار و نماینده دوره یازدهم مجلس شورای ملی از خلخال بود[۱] و در دوره دوازدهم نیز از فیروزآباد به نمایندگی انتخاب شد.[۲] او با همایون‌دخت سومین دختر احمدشاه ازدواج کرد.

منابعویرایش