جغرافی‌دان

(تغییرمسیر از جغرافیدان)

جغرافی‌دان یا زمین‌نگارگر،[نیازمند منبع] پژوهش‌گری است که زمینهٔ مورد مطالعهٔ او جغرافیا، بررسی محیط طبیعی کرهٔ زمین و جامعه انسانی است. هرچند جغرافی‌دانان در تاریخ به عنوان کسانی که نقشه‌های شناخته شده را تولید می‌کردند معرفی شده‌اند، ساخت نقشه در واقع زمینهٔ مطالعهٔ نقشه‌کشی نیست و بلکه نقشه‌نگاری است که یکی از زیر مجموعه‌های جغرافیاست. جغرافی‌دانان نه تنها اطلاعات مربوط به محیط زیست طبیعی یا جامعهٔ انسانی را مطالعه می‌کنند، بلکه آن‌ها ارتباط متقابل میان این دو را نیز بررسی می‌کنند. مثلاً، آن‌ها چگونگی تعاون و هم‌یاری محیط زیست طبیعی را با جامعهٔ انسانی و این‌که چگونه جامعهٔ انسانی خود بر محیط زیست طبیعی تأثیر می‌گذارد. جغرافیادانان فیزیکی به ویژه به مطالعهٔ محیط زیست طبیعی می‌پردازند، در حالی که جغرافی‌دانان انسانی جامعهٔ انسانی را مورد مطالعه قرار می‌دهند. جغرافی‌دانان مدرن عوامل اولیهٔ سامانه اطلاعات جغرافیایی (جی‌آی‌اس GIS) هستند، که اغلب در استخدام نهادهای محلی، ایالتی، و سازمان‌های دولت مرکزی و همچنین در بخش خصوصی توسط شرکت‌های زیست‌محیطی و مهندسی مشغول به کارند.

جغرافی‌دان (۶۹–۱۶۶۸), اثر یوهانس فرمیر

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش