جفرسون (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

جفرسون در معانی زیر کاربرد دارد: