جلگه سند و گنگ

جلگه سند و گَنگ جلگهٔ پهناور و حاصلخیزی است که بیشتر شمال و شرق هندوستان، بخش اعظم پاکستان و همهٔ بنگلادش را در بر می‌گیرد.

جلگه ایندوس و گنگ (به رنگ بادمجانی).

بخش بزرگی از این جلگه از دو رود بزرگ سند و گنگ آب می‌خورد و نام آن از نام این دو رود گرفته شده است.

در آسیا رود های پر آب، جلگه های پهناوری به وجود آوردند .مانند جلگه بزرگ سیبری ،جلگه گنگ و سند و جلگه ی چین. رود گنگ وسند ازرشته کوه هیمالیا سر چشمه می گیرد .