جمجمه‌های بلورین

جمجمه‌های بلورین آثار کنده‌کاری شده از جنس کوارتز شفاف یا شیری رنگ به شکل جمجمه انسان هستند که ادعا می‌شود در آمریکای میانه در دوره پیش از کشف آمریکا توسط کریستف کلمب ساخته شده‌اند. هرچند تا کنون انتساب هیچ‌کدام از نمونه‌های آزمایش شده به دوران قبل از کلمب توسط بررسی‌های علمی تایید نشده است. بررسی‌های علمی نشان می‌دهد این جمجمه‌ها در میانه یا انتهای قرن نوزدهم میلادی و به احتمال زیاد در اروپا ساخته شده‌اند.

جمجمۀ بلورین در موزۀ بریتانیا

در بعضی منابع ادعا می‌شود که این جمجمه‌ها دارای قدرت‌های فراطبیعی هستند و در داستان‌های مختلف، فیلم‌های سینمایی، سریال‌های علمی-تخیلی و بازی‌های کامپیوتری مختلفی به این قدرت‌ها اشاره شده است. با این وجود اثری از این جمجمه‌ها در منابع اساطیری یا مذهبی آمریکای میانه یا سایر بومیان آمریکا وجود ندارد.

منابع