Asadullah.gif

جمع‌خانه (در ترکیه با عنوان:جم‌اِوی) [۱] به محل تجمع و عبادت پیروان یارسان در ایران و عراق، و نیز پیروان علویگری [۲] در ترکیه و آلبانی گفته می‌شود.

جستارهای وابستهویرایش

توضیحاتویرایش