پرسش یا سؤال، عبارتی زبانی با مضمون درخواست اطلاعات است.

در زبان فارسی جمله از لحاظ محتوی بر ۵ نوع است که جملهٔ پرسشی یکی از آنان است. جملهٔ پرسشی در زبان فارسی با استفاده از واژگان پرسشی یا تغییر لحن ساخته می‌شود و پیرامون رویداد کاری یا وقوع حالتی را سؤال می‌کند. در پایان جمله پرسشی از این نشانه «؟» (علامت سؤال) استفاده می‌کنیم.

نمونه

ویرایش
  • فردا چه روزی است؟

گاه پرسش برای تأکید بر مطلبی یا نفی آن استفاده می‌شود که در صورت اول بدان جمله استفهام تأکیدی و در صورت دوم استفهام انکاری می‌گوییم.

نمونه

ویرایش
  • نگفتم
    • این کار را نکن؟ (گفتم) استفهام تأکیدی
  • چه کسی به تو گفت این کار را انجام دهی؟ (هیچ‌کس) استفهام انکاری

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش

کزازی، میر جلال‌الدین (۱۳۸۰ با تشکرمعانی (زیباشناسی سخن پارسی ۲)، تهران: مرکز، ص. ۲۱۷ کاراکتر line feed character در |تاریخ= در موقعیت 5 (کمک); تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)

پیوند به بیرون

ویرایش