جمله (ریاضیات)

در ریاضیات، جمله (به انگلیسی: Term) عبارتی است که می‌تواند یک بخش جداشدنی از یک معادله، سری یا عبارتی دیگر را تشکیل دهد.

در ریاضیات پایه، جمله یک عدد تنها، یک متغیر یا مضربی از چند عدد و متغیر است که از جملات دیگر در عبارت کلی با + یا − جدا می‌شود. برای مثال در عبارت

3 + 4x + 5wyz

3، 4x، و 5wyz هرکدام یک جمله هستند.

منابعویرایش

  • Schwartzman, Steven (1994). The words of mathematics: An etymological dictionary of mathematical terms used in English. The Mathematical Association of America. pp. 219. ISBN 0-88385-511-9.