جمهوری‌خواهی در ایالات متحده آمریکا

جمهوریخواهی فلسفهٔ سیاسی راهبر ایالات متحده آمریکا است. این فلسفه از زمان تأسیس آمریکا بخش مهمی از اندیشهٔ مدنی آمریکایی بوده‌است.[۱] این اندیشه بر آزادی و حقوق خدشه ناپذیر به عنوان ارزش‌های اصلی تأکید می‌کند، مردم را به عنوان یک کل حاکمیت می‌سازد، آریستوکراسی و قدرت سیاسی به ارث رسیده را نفی می‌کند، از شهروندان انتظار دارد در اجرای وظایف مدنیشان مستقل باشند، و فساد سیاسی را منفور می‌داند.[۲] جمهوریخواهی آمریکایی در آغاز توسط پدران بنیان‌گذار ایالات متحده آمریکا در قرن ۱۸م تأسیس و اجرا شد. بنا بر گروهی از مورخین، برای آنان «جمهوریخواهی چیزی بیش از یک نوع حکومت بود. شیوه‌ای از زندگی، یک ایدئولوژی اساسی، تعهدی خدشه ناپذیر به آزادی و نفی کامل آریستوکراسی بود.»[۳]

جمهوریخواهی مبتنی بر مدل‌ها و ایده‌های باستانی یونانی رومی باستانی، رنسانس، انگلیسی بود.[۴] این اندیشه اساس انقلاب آمریکا، اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا (۱۷۷۶), قانون اساسی ایالات متحده آمریکا (۱۷۸۷), و نیز نطق گتیسبورگ (۱۸۶۳) را شکل داد.[۵]

جمهوریخواهی را می‌توان از دیگر اشکال دموکراسی متمایز کرد، چنان‌که این اندیشه اظهار می‌دارد که مردم حقوق خدشه ناپذیری دارند که نمی‌توان با رأی اکثریتی از رای‌دهندگان آن‌ها را از آنان گرفت.[۶] الکسی دو توکویل در خصوص "استبداد اکثریت" در یک دمکراسی هشدار داده است، و توصیه کرده که دادگاه‌ها باید تلاش‌های اکثریت در خصوص پایمال کردن حقوق یک اقلیت نامحبوب را لغو کنند.[۷]

Capitol فضیلت‌های کلاسیک جمهوری‌خواهانه را متجلی ساخت.[۸]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Robert E. Shalhope, "Toward a Republican Synthesis: The Emergence of an Understanding of Republicanism in American Historiography," William and Mary Quarterly, 29 (January 1972), 49–80
  2. Richard Buel, Securing the Revolution: Ideology in American Politics, 1789–1815 (1972)
  3. Robert A. Divine, T. H. Breen, et al. The American Story (3rd ed. 2007) p 147
  4. Becker et al (2002), ch 1
  5. Wood, Gordon S. (1991). The Radicalism of the American Revolution (1st Vintage Books ed.). New York, NY: Vintage Books. ISBN 0679736883. Retrieved 4 December 2012.
  6. John Phillip Reid, Constitutional History of the American Revolution (2003) p 76
  7. Kyle G. Volk, "The Perils of 'Pure Democracy': Minority Rights, Liquor Politics, and Popular Sovereignty in Antebellum America," Journal of the Early Republic Volume 29, Number 4, Winter 2009 doi:10.1353/jer.0.0113; Volk, Kyle G. (2014). Moral Minorities and the Making of American Democracy. New York: Oxford University Press.
  8. Kenneth R. Bowling "A Capital before a Capitol: Republican Visions," in Donald R. Kennon ed. A Republic for the Ages: The United States Capitol and the Political Culture of the Early Republic (1999)