جمهوری سیبری

جمهوری سیبری (انگلیسی: Siberian Republic) ایده ای است که اعتقاد دارد سیبری باید یک جمهوری مستقل شود. استدلال جمهوری مستقل این است که سیبری ۷۷ درصد از قلمرو روسیه (۱۳٫۱ میلیون کیلومتر مربع) را شامل می شود و شامل ۴۰ میلیون نفر می شود. منطقه اقتصادی غرب سیبری دارای ذخایر نفت و گاز غنی است، اما مالیات به طور مستقیم به مسکو می رود. استدلال علیه خودمختاری سیبری این است که سیبری کم جمعیت است و به فدراسیون روسیه نیاز دارد تا از تجاوز مهاجمان خارجی جلوگیری شود.


       ناحیه فدرالی سیبری

       جغرافیای سیبری روسیه

       محدوده سیبری بر اساس گسترده ترین تعریف و استفاده تاریخی

منابعویرایش