جمهوری شورایی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

جمهوری شورایی یا حکومت شورائی شکلی از نظام سیاسی است که در آن اعمال حاکمیت مستقیم و بلاواسطه توده‌ها جایگزین بوروکراسی، ارتش، پلیس و کلیه نیروهای مسلح حرفه‌ای مجزا از مردم، می‌گردد، سیستم انتصابی مقامات به کلی برمی‌افتد و کلیه مناصب و مقامات دولتی از صدر تا ذیل، انتخابی و در هر لحظه قابل عزل می‌باشند. این شکل از حکومت را نباید با اتحاد جماهیر شوروی که حکومتی پلیسی و تمامیت خواه بود اشتباه گرفت.

از این رو در حکومت شورائی:

  1. ارتش، سپاه، نیروهای انتظامی، بسیج و کلیه نیروهای مسلح حرفه‌ای مجزا از مردم منحل خواهند شد و تسلیح عمومی توده ای تحت اتوریته شوراها، جایگزین آن‌ها خواهد گردید.
  2. تمام دستگاه بوروکراتیک برچیده خواهد شد و اعمال حاکمیت مستقیم توده‌ها از طریق شوراهایی که به مثابه نهادهای مقننه و مجریه هر دو عمل می‌کنند، برقرار خواهد شد.
  3. سیستم انتصابی مقامات برخواهد افتاد و کلیه مناصب و مقامات نه فقط انتخابی بلکه هر لحظه که اکثریت انتخاب کنندگان، اراده کردند، قابل عزل خواهند بود. تمام مقامات، بدون استثناء، حقوقی برابر با متوسط دستمزد یک کارگر ماهر دریافت خواهند کرد.
  4. سیستم قضائی کنونی منحل می‌گردد و قضات نیز انتخابی و قابل عزل می‌شوند.

جستارهای وابستهویرایش

پیوند به بیرونویرایش

منابع آنلاین مربوط به ادبیات مارکسیستیویرایش