جمهوری شوروی سوسیالیستی قزاقستان

یکی از جمهوری‌های تشکیل دهنده اتحاد شوروی

جمهوری سوسیالیستی قزاقستان شوروی یا قزاقستان شوروی، یکی از ۱۵ جمهوری تشکیل‌دهندهٔ اتحاد جماهیر شوروی بود. این جمهوری در واقع آخرین جمهوری جدا شده از شوروی سابق بود، حتی زمانی که کمونیست ها در روسیه سرنگون شدند، قزاقستان در مدت بسیار کوتاهی کمونیستی باقی مانده بود.

جمهوری سوسیالیستی قزاقستان شوروی
Казахская Советская Социалистическая Республика
Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы

۱۹۳۶۱۹۹۱
پرچم نشان ملی
سرود
Anthem of the Kazakh SSR
پایتخت آلماآتی
زبان‌(ها) روسی، قزاقی
دولت جمهوری سوسیالیستی
تاریخچه
 - تأسیس ۵ دسامبر ۱۹۳۶
 - استقلال ۱۶ دسامبر ۱۹۹۱
مساحت
 - ۱۹۸۹ ۲۷۱۷۰۰۰کیلومترمربع (۱٬۰۴۹٬۰۴۰مایل‌مربع)
جمعیت
 - حدود ۱۹۸۹ ۱۶۷۱۱۰۰۰ 
     تراکم جمعیت ۶٫۲ /کیلومترمربع (۱۵٫۹ /مایل‌مربع)