جمهوری یکم فرانسه

در چهاردهم ژوئیهٔ ۱۷۸۹ (میلادی)، جماعتی به قلعه باستیل در پاریس، حمله کردند و در نتیجه انقلاب فرانسه مردم فرانسه لغو پادشاهی را اعلام کردند. در میانه این دوره، جمهوری‌خواهی جانشین حکومت پادشاهی مطلقه در فرانسه شد و فرانسه ناچار به پذیرفتن اصلاحات گسترده و ریشه‌ای شد. در ۲۱ سپتامبر ۱۷۹۲ پیدایش جمهوری فرانسه رسما اعلام شد. این نشانه یک دوران جدید حکومت‌های جمهوری در اروپا بود. حکومت جمهوری رسماً تا ۱۸۰۴ دوام یافت.

جمهوری فرانسه
République française

 

۱۷۹۲–۱۸۰۴

Flag

شعار
آزادی، برابری، برادری
سرود
"سرود ملی فرانسه"
جمهوری فرانسه
پایتخت پاریس
زبان‌(ها)
دین
دولت اقتدارگرایی دیکتاتوری جمهوری
رئیس‌جمهور
 - ۱۷۹۲ فیلیپه روهل (نخست)
 - ۱۷۹۵ ویکتور گنسیو (last)
فهرست رؤسای جمهور فرانسه
 - ۱۷۹۵–۱۷۹۹ چرخشی: دوره ۳ ماهه
فهرست رؤسای جمهور فرانسه
 - ۱۷۹۹–۱۸۰۴ ناپلئون بناپارت
قانونگذار پارلمان فرانسه
 - Upper house شورای قدیمی (۱۷۹۵–۱۷۹۹)
 - Lower house
دوره تاریخی جنگ‌های انقلابی فرانسه
 - فتح باستیل و انقلاب فرانسه ۱۴ ژوئیه ۱۷۸۹
 - مجلس قانونگذاری و خلع لویی شانزدهم از سلطنت ۲۱ سپتامبر ۱۷۹۲
 - کمیته امنیت عمومی و دوران ترور ۵ سپتامبر ۱۸۹۳
۲۸ ژوئیه ۱۷۹۴
 - قانون لغو بردگی ۴ فوریه ۱۸۹۴
 - به قدرت رسیدن ترمیدورها ۲۴ ژوئیه ۱۷۹۴
 - کودتای ۱۸ برومر ۹ نوامبر ۱۷۹۹
 - انتصاب ناپلئون بناپارت به عنوان امپراتور ۱۸ می ۱۸۰۴
یکای پول لیور (تا ۱۷۹۴), فرانک فرانسه، اسیگنات
امروزه بخشی از
نگاره‌ای از پشت و روی سکهٔ طلای ۲۴ لیور متعلق به دورهٔ جمهوری اول فرانسه.
این سکه در سال ۱۷۹۳ میلادی ضرب شد. طراح آن آگوستین دوپره نام داشت.

با بروز انقلاب فرانسه به مدت ۱۰ سال این کشور دچار هرج و مرج شد. لویی شانزدهم در سال ۱۷۹۲ اعدام شد و سرانجام، در سال ۱۸۰۴، هنگامی که ژنرال ناپلئون بناپارت به قدرت رسید، انقلاب پایان پذیرفت. در خلال این دوره جمهوری‌خواهی جانشین حکومت سلطنت مطلقه در فرانسه شد و فرانسه ناچار به پذیرفتن اصلاحات گسترده و ریشه‌ای شد.

این دوره جمهوری یکم نامیده می‌شود و شامل دوران‌های مختلفی است:

پانویسویرایش

منابعویرایش