جنبش آزادی‌بخش زنان

جنبش آزادی‌بخش زنان[۱] (انگلیسی: Women's liberation movement) حرکتی اجتماعی سیاسی است که حول مبارزه علیه تبعیض جنسیتی و برای کسب اختیار زنان بر جسمشان شکل گرفته است.

جنبش آزادی‌بخش زنان

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. «جنبش آزادی‌بخش زنان» [مطالعات زنان] هم‌ارزِ «women liberation movement»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر سیزدهم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی (ذیل سرواژهٔ جنبش آزادی‌بخش زنان)