جنبش سیاسی

در علوم اجتماعی، جنبش سیاسی به یک گروه اجتماعی گفته می‌شود که در راستای رسیدن به یک هدف سیاسی در حوزه محلی، مذهبی، ملی یا بین‌المللی عمل می‌کنند.[۱]

جنبش سیاسی قرن نوزدهم اسکاندیناوی‌ها منجر به استفاده مدرن از نام اسکاندیناوی شد.

پانویسویرایش