جنب‌المسلسله
Andromeda constellation map (1).png
اطلاعات رصدی
مبدا مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی زن برزنجیر
بعد ۰۱h ۰۹m ۴۳٫۹۲۳۶s
میل ‏ ۱۴٫۰۰۸″ ۳۷′ ‎+۳۵°
قدر ظاهری (V)۲٫۰۱ to ۲٫۱۰
مشخصات
ردهM0III
راهنمای رنگ U-B+۱٫۹۶
راهنمای رنگ B-V+۱٫۵۸
راهنمای رنگ V-R۰٫۹
راهنمای رنگ R-I+۱٫۰۰
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)۰٫۳ ± ۰٫۹ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: ۱۷۵٫۵۹ mas/yr
Dec.: −۱۱۲٫۲۳ mas/yr
اختلاف منظر (π)۱۶٫۳۶ mas
قدر مطلق (MV)−۱٫۹
جزئیات
جرم۳–۴ M
شعاع۹۰ R
درخشندگی۱٬۹۰۰ L
دما۳٬۸۰۰ K
نام‌گذاری‌های دیگر
Mirach, Merach, Mirac, Mizar, β And, Beta Andromedae, Beta And, 43 Andromedae, 43 و BD+34°198, FK5 42, GJ 53.3, GJ ۹۰۴۴, HD 6860, HIP 5447, HR 337, LTT 10420, NLTT 3848, SAO 54471, WDS 01097+3537A.
منابع
سیمباداطلاعات

جنب‌المسلسله یا بتا زن برزنجیر یک ستاره است که در صورت فلکی زن برزنجیر قرار دارد.

منابعویرایش

مختصات:   ۰۱h ۰۹m ۴۳٫۹۲۳۶s٬ +۳۵° ۳۷′ ۱۴٫۰۰۸″