جندی‌شاپور

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

به مدرسه جندی شاپور مراجعه شود.