جنسیت انتسابی

جنسیت انتسابی یا تعیین جنسیت (به انگلیسی: Sex assignment) تشخیص جنسیت نوزاد در هنگام تولد است.[۱] این تشخیص ممکن است قبل از زایمان از طریق دستگاه های تشخیصی انجام شود یا در هنگام زایمان دستگاه تناسلی نوزاد توسط ماما، پرستار یا پزشک بررسی شود.

انتساب جنسیت در بدو تولد معمولاً با جنس آناتومیک و فنوتیپ کودک همسو است. در بین تمام نوزادان متولد شده حدود ٪ ۱/۷ آن‌ها بیناجنس گزارش شده اند.[۲] تعداد زایمان ها با اندام تناسلی مبهم در محدوده ٪ ۰/۰۲ تا ٪ ۰/۰۵ است[۳] که انتساب جنسیت را پیچیده می‌کند.

انتساب جنسیت، این انتظار را به‌همراه دارد که هویت جنسیتی فرد در آینده، هم‌سو با جنسیت منتسب و آناتومی فیزیکی خواهند بود. در حدود ٪۹۹ موارد، هویت جنسیتی کودک با جنسیت منتسب به‌او مطابقت دارد.[۴] اگر جنسیت انتسابی و هویت جنسیتی فرد هم‌سو نباشد یا در تضاد باشد ممکن است فرد تراجنسیتی باشد. به افرادی که جنسیت منتسب و هویت جنسیتی هم‌سو دارند هم‌سوجنسی گفته‌می‌شود.

منابعویرایش

  1. «sex assignment». DICTIONARY.COM.
  2. Sax, Leonard (August 2002). "How common is intersex? a response to Anne Fausto-Sterling". Journal of Sex Research. 39 (3): 174–178. doi:10.1080/00224490209552139. ISSN 0022-4499. PMID 12476264. S2CID 33795209.
  3. Selma Feldman Witchel (۲۰۱۹-۰۴-۰۱). «DISORDERS OF SEX DEVELOPMENT».
  4. Gates, Gary J. (2011). "How many people are lesbian, gay, bisexual, and transgender?" (PDF). Williams Institute. Archived from the original (PDF) on 2020-02-14. Retrieved 2019-02-14.