جنوب تهران

جنوب تهران به محله‌های جنوبیِ شهر تهران گفته می‌شود. تمام بافت شهر تهران به وسیله اتوبان‌ها و مترو و BRT به هم دوخته شده و فاصله امکانات شمال شهر و جنوب شهر به شدت کم شده. از جملهٔ این محله‌ها می‌توان به شوش، راه‌آهن، مولوی، خزانه، دروازه غار، جوادیه، فلاح نازی‌آباد شهرری کوی سیزده آبان تختی بازارتهران و … اشاره کرد.


جویرایش