باز کردن منو اصلی

جنوب تهران یا "'پایین شهر به محله‌های جنوبیِ شهر تهران گفته می شود. تمام بافت شهر تهران به وسیله اتوبان ها و مترو و بی ار تی به هم دوخته شده و فاصله امکانات شمال شهر و جنوب شهر به شدت کم شده.

این محله‌ها عمدتاً بافتی سنتی و مذهبی و ملی دارند و اغلب ساکنان آن از قشر متوسط شهر هستند. از جملهٔ این محله‌ها می‌توان به شوش، راه‌آهن، مولوی، خزانه، دروازه غار، فلاح نازی آباد شهرریکوی سیزده آبان تختی بازارتهران و ... اشاره کرد. در باور عامه مردم تهران جنوب شهر از قدیم این منطقه به مردانگی و مرام و معرفت شهرت داشته اند. مناطق جنوب شهر تهران در ورزش به خصوص کشتی و فوتبال سرآمد در کشور ایران هستند. در سیاست جمهوری اسلامی ایران بسیاری از مناطق پایین شهر هستند. افراد سرشناس تختی علیرضادبیر رضاپهلوی هادی ساعی حمید سوریان حسین هدایتی مهران مدیری حمیداستیلی ضرغامی امیرقلعه نوعی و...