جنوب تهران

جنوب تهران به محله‌های جنوبیِ شهر تهران گفته می‌شود. تمام بافت شهر تهران به وسیله اتوبان‌ها ، مترو و BRT به هم دوخته شده و فاصله امکانات شمال شهر و جنوب شهر به شدت کم شده است. از جملهٔ این محله‌ها می‌توان به شوش، راه‌آهن، مولوی ، دروازه غار، جوادیه، فلاح، نازی‌آباد، شهرری، کوی سیزده آبان، تختی، بازار تهران و خزانه اشاره کرد.

جویرایش