جنگ‌های سلجوقیان-گرجستان

جنگ‌های سلجوقیان و گرجستان سلسله‌ای از برخوردهای نظامی میان امپراتوری سلجوقی و پادشاهی گرجستان میان سالهای ۱۰۹۹-۱۲۰۳ میلادی بود.

جنگ‌های سلجوقیان-گرجستان
تاریخ۱۰۹۹ - ۱۲۰۳
مکانتقریباً تمامی نواحی گرجستان.
نتیجه پیروزی قطعی گرجستان.
طرفین درگیر
گرجستان پادشاهی گرجستان سلجوقیان
قوا
۵۰٬۰۰۰-۹۰٬۰۰۰ ۲۵۰٬۰۰۰-۴۵۰٬۰۰۰(۴۰۰٬۰۰۰-۷۰۰٬۰۰۰)

پادشاهی گرجستان برای مدت‌ها (تا دهه ۱۰۸۰ میلادی) خراجگزار سلجوقیان محسوب می شد تا این که در این زمان ، شاه داویت چهارم ، فرمانروای گرجستان از موقعیت متزلزل سلجوقیان در منطقه و همچنین جنگ صلیبی اروپای غربی برای بدست آوردن سرزمین مقدس ، بهره‌برداری کرد و دولت مقتدری تشکیل داد.

داویت چهارم و ملکه تامار قدرت نظامی گرجستان را بسیار افزایش دادند و با سازماندهی چندین لشکرکشی بین سالهای ۱۰۹۹ تا ۱۲۰۳ میلادی، بر سلجوقیان غلبه کرد و موقعیت گرجستان را در منطقه بسیار ارتقاء بخشیدند.

منابعویرایش