جنگ روسیه و لهستان (۱۶۵۴–۱۶۶۷)

جنگ روسیه و لهستان ۱۶۵۴–۱۶۶۷ که جنگ سیزده ساله، اولین جنگ شمالی و جنگ برای اوکراین نیز نامیده می‌شود، آخرین برخورد مهم میان روسیه تزاری و مشترک‌المنافع لهستان-لیتوانی بود. میان سالهای ۱۶۵۵ تا ۱۶۶۰ میلادی، دومین جنگ شمالی نیز در مشترک‌المنافع لهستان-لیتوانی رخ داد.

جنگ روسیه و لهستان (۱۶۵۴–۱۶۶۷)
بخشی از حامد قدیری

نبرد لاکوویکز (۱۶۶۰).
تاریخ۱۶۵۴-۱۶۶۷
موقعیت
نتایج پیروزی روسیه
پیمان آندروسوو
طرف‌های درگیر
روسیه تزاری
کازاک های اوکراینی
مشترک‌المنافع لهستان-لیتوانی
خانات کریمه
کازاک های اوکراینی
فرماندهان و رهبران
Aleksey Trubetskoy,
بودان خملنیتسکی,
Vasily Sheremetev,
واسیلیButurlin,
Ivan Khovansky,
Yuri Dolgorukov,
Prince Yakov Cherkassky
ایشتوان زارنیسکی,
وینسنتی گوسیوسکی,
Jan II کازیمیر,
Stanisław Lanckoroński,
Jerzy Sebastian Lubomirski,
می‌خاییل کازیمیرز پک,
الکساندر هیلاری پولوبینسکی,
استانیسلاو ریورا پوتوسکی,
Janusz Radziwiłł,
پاول یان ساپیها,
ایوان ویهووسکی,
Yurii Khmelnytsky,
پاولو تتریا,
پترو دوروشنکو

طی این جنگ‌ها، لهستان-لیتوانی نبردهای بسیاری را با پیروزی به پایان رساند اما اقتصاد آن به اندازه‌ای نیرومند نبود تا بتواند در یک جنگ طولانی شرکت کند؛ بنابراین به صلح رضایت داد. عاقبت جنگ در ۱۶۶۷ به پایان رسید؛ در حالی که، روسیه توانست مناطق مهمی نظیر کیف را بدست آورد و تبدیل شدن به یک ابرقدرت در اروپای شرقی را آغاز نماید.

جنگ روسیه و لهستان ۱۶۵۴-۱۶۶۷

منابع ویرایش