جنگ روس–بیزانس (۹۰۷)

نبرد روس–بیزانس که در سال ۹۰۷ میلادی در کتاب کرونیکل اولیه با نام بردن از الگ نووگورود ذکر شده، وقایعی را نشان می‌دهد که آن را موفق‌ترین عملیات نظامی کیوان روس در برابر امپراتوری بیزانس می‌دانند. تناقضاتی در منابع اولیه یونانی در رابطه به این واقعه وجود دارد.

محاصره قسطنطنیه توسط روسان واریاگ
بخشی از جنگ‌های روس و بیزانس

Oleg leads a squadron of horse-driven boats to the walls of Tsargrad. A medieval Rus' illumination.
تاریخ۹۰۷
موقعیت
نتایج پیروزی روس‌ها
طرف‌های درگیر
بیزانس روس'
فرماندهان و رهبران
لئو خردمند الگ نووگورود
قوا
نامعلوم ۲٬۰۰۰ کشتی

کرونیکل اولیه

ویرایش

وقایعی که در سال ۹۰۷ در کتاب کرونیکل اولیه ثبت شده، شامل جزئیات بسیاری است که توسط روس‌ها نسل به نسل منتقل گشت و سرآخر به کتابت درآمد؛ لذا امکان وجود افسانه‌سرایی یا مبالغه وجود داشته باشد.

منابع

ویرایش