جنگ صفویان با شروانشاهان (۱۵۴۷)


جنگ صفویان با شروانشاهان نبردی بود که در سال ۱۵۴۷ میلادی بین شاه طهماسب یکم و دولت شروانشاهان روی داد. هنگامی که القاس میرزا حاکم شروان در ۹۵۴ هجری قمری/ ۱۵۴۷ میلادی علیه برادرش شاه تهماسب شورید و ناگزیر شد به دولت عثمانی پناه ببرد، شاه تهماسب یکم فرزند نوجوان خود اسماعیل میرزا را به حکومت شروان گماشت و گوگجه سلطان قاجار را به سمت للگی او برگزید. خاندان شروانشاهان که از دیرباز بر شروان حکومت می‌کردند و با نیاکان اسماعیل میرزا، شیخ جنید، شیخ حیدر و شاه اسماعیل یکم به جنگ‌های متعدد پرداخته بودند، تسلط شاه تهماسب یکم را تحمل نمی‌کردند. برهان سردار شروانشاه در سال ۹۵۴ هجری قمری/ ۱۵۴۷ میلادی برای تسخیر قلمرو موروثی خود قیام کرد و گروه زیادی گردآوری کرد. در نبردی که سپاه صفوی به فرماندهی اسماعیل میرزا (بعدا" شاه اسماعیل دوم) با شروانشاهان به رهبری برهان رخ داد، سپاه برهان شکست خورد و وی از آوردگاه گریخت.

جنگ صفویان با شروانشاهان
بخشی ازاستقلال‌طلبی شروانشاهان از صفویان
تاریخ ۹۵۴ قمری، ۱۵۴۷ میلادی
مکان سرزمین شروان
نتیجه پیروزی صفویان
دستاویز
  • خارج کردن کنترل صفویان از سرزمین شروان
  • سرکوب استقلال‌طلبی شروانشاهان
تغییرات
قلمرو
سرزمین شروان
طرفهای درگیر


غازی بیگ

سلطان محمد بن غازی

فرماندهان
* شاهزاده اسماعیل میرزا
(بعدا" شاه اسماعیل دوم)
برهان علی میرزا

شیخ ابراهیم دوم

منابعویرایش

  • منوچهر پارسادوست (۱۳۸۱شاه اسماعیل دوم شجاع تباه شده، تهران: شرکت سهامی انتشار، ص. ۱۴، شابک ۹۶۴۳۲۵۱۰۶۳
  • والتر هینتس (۱۳۷۱شاه اسماعیل دوم صفوی، ترجمهٔ کیکاوس جهانداری، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ص. ۱۷ و ۱۸، شابک [[ویژه:منابع کتاب/9644453476 [۱]|۹۶۴۴۴۵۳۴۷۶ [http://www.bekhan.com/main/?page=۳۰&bi=۱۱۰۱۸۳۲]]] مقدار |شابک= را بررسی کنید: invalid character (کمک)