جنگ ایران و گورکانیان (۱۶۲۳–۱۶۲۲)

جنگ ایران و گورکانیان نبردی میان گورکانیان و صفویان (شاه عباس یکم) بود که بین در سال‌های ۱۶۲۲ و ۱۶۲۳ رخ داد. ارتش صفوی در این نبرد پیروز شد.

جنگ ایران و گورکانیان
بخشی از جنگ‌های ایران و گورکانیان هند
تاریخ۱۶۲۲–۱۶۲۳
مکان
نتیجه پیروزی صفویان
تغییرات
قلمرو
فتح قندهار به دست صفویان
طرفین درگیر
Safavid Flag.svg صفویان  گورکانیان
فرماندهان و رهبران
شاه عباس بزرگ جهانگیرشاه
قوا
۵،۰۰۰ ۵،۰۰۰


منابعویرایش