جهان‌نما (روزنامه)

جهان‌نما از مطبوعات استان فارس در دوران قاجاریه است.

این روزنامه از سال ۱۳۴۴ هـ. ق به وسیلهٔ محمدحسین نوری‌زاده -که بعدها نام خانوادگی خود را نیز به «جهان‌نما» تغییر داد- در شیراز به چاپ می‌رسید.

منابعویرایش

  • سیروس رومی، فهرست مطبوعات فارس از آغاز تا امروز، ادارهٔ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، ۱۳۸۵.