باز کردن منو اصلی

جهان‌نما نام یکی از مطبوعات استان فارس در دوران قاجاریه است.

این نشریه از سال ۱۳۴۴ هـ.ق به وسیله عبدالله ضرابی در شیراز به چاپ رسیده است.

منابعویرایش

  • سیروس رومی، فهرست مطبوعات فارس از آغاز تا امروز، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، ۱۳۸۵