جهان‌نما (نشریه)

جهان‌نما نام یکی از مطبوعات استان فارس در دوران قاجاریه است.

این نشریه از سال ۱۳۴۴ هـ.ق به وسیله عبدالله ضرابی در شیراز به چاپ رسیده است.

منابعویرایش

  • سیروس رومی، فهرست مطبوعات فارس از آغاز تا امروز، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، ۱۳۸۵