بر جدید

(تغییرمسیر از جهان نو)

بَرّ جدید نامی است که به نیمکره غربی یا به‌طور مشخص قاره آمریکا و برخی جزایر اقیانوس اطلس و آرام و گاهی نیز قاره اقیانوسیه گفته می‌شود. خاستگاه این اصطلاح به پایان سده ۱۵ بعد از کشف آمریکا توسط کاوشگران اروپایی برمی‌گردد که افق جغرافیایی آدمیان در قرون وسطی را گسترش داد. تا آن زمان تصور می‌شد دنیا فقط به آسیا و اروپا و آفریقا محدود می‌شود که اکنون به همراه یکدیگر به نام بر قدیم شناخته می‌شوند.

نقشهٔ جهان در سال ۱۵۲۹ که آمریکا را بر جدید خوانده‌است.

منابع