جَهن پسر چهارم پشنگ شاه توران است. کیخسرو شاه ایران جهن را اسیر کرد و پس از کشتن افراسیاب به کین سیاوش، فرمانفرمایی توران را به او داد. جهن در بیتی مبهم برادر افراسیاب نامیده شده:

جهن
نگاره جهن در شاهنامه تهماسبی
اطلاعات کلی
نامجهن
منصبشاهزاده توران
نژادترکان
آئیندیویسنا
ملیتتوران
سایر اطلاعات
جنگ‌هاایران و توران
آخرین نبردجنگ بزرگ کیخسرو
خانواده
نام نیازادشم
نام پدرپشنگ
برادرانافراسیاب، گرسیوز، اغریرث
برادر بود جهن و جنگی پشنگکه در جنگ دریا کند کوه سنگ

جهن در شاهنامهویرایش

جنگ برزگ، آخرین نبرد کیکاووس و افرسیاب است و کیخسرو نوه هر دو پادشاه ایران و توران بجانبداری از کیکاووس نیای پدری، علیه افراسیاب نیای مادری وارد میدان جنگ شده است. افراسیاب با تمام دودمان خویش در درجنگ مشارکت دارد که شکست او بمنزله نابودی تمام خاندان سلطنتی خواهد بود. افراسیاب پیش از آغاز جنگ از کیخسرو خواست فرماندهی جنگ را به کاووس یا گودرز بسپارد تا دستش بخون نوهٔ خود یعنی کیخسرو آلوده نگردد، درخواست دیگر افراسیاب جنگ تن به تن با کیخسرو بود تا مانع کشته شدن افراد جنگی از دو طرف گردد. جهن در این میدان جناح چپ لشکر افراسیاب را بر عهده دارد:

ز گردان گردنکشان صد هزاربدو داد شاه از در کارزار
همان میسره جهن را داد و گفتکه نیک اخترت باد هر جای جفت
که باشد نگهبان پشت پشنگنپیچد سر ار بارد از ابر سنگ [۱]

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

  1. شاهنامه. جلدپنجم. جنگ بزرگ کیخسرو، ص ۳۰۵

منابعویرایش

  • حسین، الهی قمشه‌ای (۱۳۸۶). شاهنامه فردوسی. ترجمهٔ ناهید فرشادمهر. تهران: نشر محمد. شابک ۹۶۴-۵۵۶۶-۳۵-۵.