جهنده (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

جهنده ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد: