جواجی گئومگوان گایا

جواجی گئومگوان گایا (درگذشته ۴۲۱) ششمین پادشاه گئومگوان گایا، یکی از ایالات کنفدراسیون گایا در کره بود. او پسر پادشاه ایسیپوم (پنجمین پادشاه گئومگوان گایا) و همسرش ملکه جئونگسین بود. او با ملکه بوکسو، که دختر یکی از عالی‌مقامان دربار گایا (دائئاگان) بنام دونگیئونگ بود. پادشاه جواجی و همسرش ملکه بوکسو صاحب پسری بنام چویهوی شدند که هفتمین پادشاه گئومگوان گایا پس از پدرش شد.

پادشاه جواجی
ششمین پادشاه گئومگوان گایا
سلطنت۴۰۷ تا 421
پیشینایسیپوم گئومگوان گایا
جانشینچویهوی گئومگوان گایا
همسرملکه بوکسو
فرزند(ها)چویهوی گئومگوان گایا
پدرایسیپوم گئومگوان گایا
مادرملکه جئونگسین
مرگ۴۲۱ میلادی
جواجی گئومگوان گایا
هانگول좌지왕, 김질왕, or 김토
هانجا坐知王, 金叱王, or 金吐
Revised RomanizationJwaji wang or Gimjil wang
McCune–ReischauerChwaji wang or Kimjil wang

سامگوک یوسا خبر از این می‌دهد که پادشاه جواجی بستگان هم‌بالین محبوبش را به مقام‌های عالی منصوب می‌نمود، و این کار به مشکلات سیاسی منجر شد. علاوه‌براین، کشور شیلا از این مشکلات سیاسی و آسیب‌پذیری‌های دربار گایا استفاده‌کرد و به کنفدراسیون گایا حمله نمود.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

[[رده:سال زادروز نامشخص]