باز کردن منو اصلی

جواجی گئومگوان گایا (درگذشته ۴۲۱) ششمین پادشاه گئومگوان گایا، یکی از ایالات کنفدراسیون گایا در کره بود. او پسر پادشاه ایسیپوم (پنجمین پادشاه گئومگوان گایا) و همسرش ملکه جئونگسین بود. او با ملکه بوکسو، که دختر یکی از عالی‌مقامان دربار گایا (دائئاگان) بنام دونگیئونگ بود. پادشاه جواجی و همسرش ملکه بوکسو صاحب پسری بنام چویهوی شدند که هفتمین پادشاه گئومگوان گایا پس از پدرش شد.

پادشاه جواجی
ششمین پادشاه گئومگوان گایا
سلطنت ۴۰۷ تا 421
پیشین ایسیپوم گئومگوان گایا
جانشین چویهوی گئومگوان گایا
همسر ملکه بوکسو
فرزند(ها) چویهوی گئومگوان گایا
پدر ایسیپوم گئومگوان گایا
مادر ملکه جئونگسین
مرگ ۴۲۱ میلادی
جواجی گئومگوان گایا
هانگول 좌지왕, 김질왕, or 김토
هانجا 坐知王, 金叱王, or 金吐
Revised Romanization Jwaji wang or Gimjil wang
McCune–Reischauer Chwaji wang or Kimjil wang

سامگوک یوسا خبر از این می‌دهد که پادشاه جواجی بستگان هم‌بالین محبوبش را به مقام‌های عالی منصوب می‌نمود، و این کار به مشکلات سیاسی منجر شد. علاوه‌براین، کشور شیلا از این مشکلات سیاسی و آسیب‌پذیری‌های دربار گایا استفاده‌کرد و به کنفدراسیون گایا حمله نمود.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

[[رده:سال زادروز نامشخص]