جوزف نیدهام

ف (به انگلیسی: Joseph Needham) (زاده ۱۹۰۰- مرگ ۱۹۹۵) دانشمند و تاریخ‌دان و چین‌شناس بریتانیایی بود. کار برجسته او پژوهش در تاریخ علم و فناوری در چین است. مهمترین اثر وی مجموعه علم و تمدن در چین می‌باشد که در سال ۱۹۵۴ آنرا شروع کرد و تا زمان مرگ هشت کتاب از آنرا منتشر کرده تا زمان این نوشتار در ۲۰۲۱ تعداد بیست و هفت کتاب آن منتشر شده و این پروژه همچنان ادامه دارد. وی همچنین از ایجاد کنندگان سازمان یونسکو بود.

جوزف نیدهام در دفترش در کالج کویس کمبریج ۱۹۶۵

سؤال نیدهامویرایش

یکی از یادگارهای مهم او «سوال نیدهام» می‌باشد که پس از مطالعه تاریخ علم در مشرق زمین مطرح کرد. البته سؤال وی شامل چین و هند است ولی از آنجا که راجع به مطالعه تمدن اسلامی وارد نشده‌است می‌توان بطور تلویحی این سؤال را به کل مشرق زمین تعمیم داد و شاید به نوعی بتوان گفت این سؤال از نظر نزدیکی جغرافیایی و نزدیکی تاریخی بیشتر باید راجع به تمدن اسلامی مطرح می‌شده‌است:

"چرا علم مدرن، ریاضی سازی فرضیه‌های مربوط به طبیعت، و همه پیامدهای آن برای فناوری پیشرفته، فقط در غرب در زمان گالیله افزایش چشمگیر خود را نشان داد؟، و چرا در تمدن چین توسعه نیافته بود که در در قدیم در استفاده از دانش برای نیازهای عملی بسیار کارآمدتر از غرب بود؟"[۱][۲]

منابعویرایش

  1. Joseph Needham (1969). The Grand Titration: Science and Society in East and West, p.16, 190.
  2. Joseph Needham (2004). Science and Civilisation in China. Vol. 7 part 2, p.1.