جوش سرد یا جوش تماسی، نوعی ایجاد پیوند بسیار قوی بین دو جامد است که بدون نیاز به حرارت و ذوب کردن محل اتصال انجام می‌شود. اولین ‌بار این پدیده در دهه‌ی ۱۹۴۰ مشاهده گردید. وقتی که دو سطح کاملاً صاف و بدون هرگونه پوشش و آلودگی از فلزی در خلا به هم نزدیک می‌شوند بین آن دو پیوندی بسیار قوی به وجود می‌آید. این پدیده در ساخت ادوات در ابعاد نانو کاربرد فراوان دارد.

جوش سرد بین ذرات نزدیک به هم اجسام روی می‌دهد.

چگونگی برقراری پیوند

این پدیده هنگامی روی می‌دهد که اتم‌های دو قطعه مورد نظر، به قدر کافی به هم نزدیک شوند و بین آن‌‌ها هیچ لایه‌ی مزاحمی وجود نداشته باشد. در این حالت اتم‌ها می‌توانند با هم پیوند برقرار کنند.

دلیل روی‌دادن این پدیده توسط ریچارد فاینمن چنین شرح داده شده است:

دلیل رویداد این رفتار غیرمنتظره آن است که وقتی اتم‌های تماس داده شده از دو قطعه، کاملاً مشابه باشند، هیچ راهی برای اتم‌ها وجود ندارد تا بفهمند در قطعات مختلفی قرار دارند. اما وقتی لایه‌هایی مانند اکسید و چربی و سایر آلودگی‌های دیگر بین دو قطعه وجود داشت باشد اتم‌‌ها می‌فهمند که همه آن‌ها در یک قطعه قرار ندارند.
درس‌های فیزیک فاینمن٬ بخش ۱۲-۲[۱]

پیوند به بیرون

منابع