یک کارت جوکر

کارت جوکر یا دلقک یکی از ورق‌های بازی است که در برخی بازی‌ها به ویژه ورق بازی به کار می‌رود. در هر دست ورق معمولاً ۲ عدد جوکر هست.

تعدادی از بازی‌های ورق مانند حکم، چهار برگ، پوکر، ریم صرفاً با ۵۲ کارت اصلی انجام می‌شوند و جوکر نقش چندانی در آن‌ها ندارد و تعدادی از بازی‌ها مانند شلم، رامی، قهوه، شیطانک نیز هستند که باید با کارت جوکر انجام شوند. گاهی از جوکر به عنوان جایگزینی برای کارت‌های گمشده‌استفاده می‌شود.

منابعویرایش