کارت جوکر یا دلقک یکی از کارت های ورق‌های بازی است که در برخی بازی‌های ورق بازی به کار می‌رود. در هر دستِ ورق معمولاً دو عدد جوکر وجود دارد ؛ یکی به رنگ قرمز و دیگری مشکی . البته گاهی از جوکر به عنوان جایگزینی برای کارت‌های گمشده ‌استفاده می‌شود.

یک کارت جوکر

در بیشتر بازی‌ها، استفاده کردن یا نکردن از ورق جوکر، بستگی به نظر جمع داشته و می‌توان آن را کنار گذاشت ، مانند بازی شلم . اما در بعضی بازی ها، حضور این ورق الزامی بوده و نقش مهمی دارد.

تعدادی از بازی‌هایی که جوکر نقش مهمی در آنها دارند : رامی هندی، قهوه، شیطانک و ... .

منابعویرایش