جوکر (ورق)

کارت جوکر یا دلقک یکی از کارت های ورق‌های بازی است که در برخی بازی‌های ورق بازی به کار می‌رود. در هر دسته ورق معمولاً دو عدد جوکر وجود دارد؛ یکی به رنگ قرمز و دیگری مشکی. البته گاهی از جوکر به‌عنوان جایگزینی برای کارت‌های گمشده یا پاره شده استفاده می‌شود.

یک کارت جوکر

در بیشتر بازی‌ها، استفاده کردن یا نکردن از ورق جوکر، بستگی به نظر جمع داشته و می‌توان آن را کنار گذاشت، مانند بازی شلم. اما در بعضی بازی‌ها، حضور این ورق الزامی بوده و نقش بسیار مهمی دارد.

بعضی از بازی‌هایی که جوکر نقش مهمی در آن‌ها دارند: رامی هندی، قهوه، شیطانک و... .

منابعویرایش

ورق‌های بازی

بازی شیطان

The Playing Cards

playing card joker collection