حادثه بین‌المللی

حوادث بین‌المللی اقدامات یا درگیری‌های به‌ظاهر جزئی و ناچیزی هستند که به مناقشه بین دو یا چند دولت ملی منجر می‌شوند. این حوادث ممکن است از اقدامات غیرعمدی شهروندان یا مقامات دولتی و نظامی یک کشور نشئت گیرند و این امکان هم وجود دارد که ریشهٔ‌آن‌ها در تحریکات عمدی ولی خرد مأموران جاسوسی یک کشور یا گروه‌های تروریستی باشد. حوادث بین‌المللی معمولاً در زمان صلح نسبی روی می‌دهند و حداقل در ظاهر غیرمنتظره‌اند. یکی از اهداف دیپلماسی در دنیای امروزی جلوگیری از تبدیل حادثهٔ بین‌المللی به جنگ است. سازمان ملل متحد، و پیش از آن جامعهٔ ملل، با فراهم آوردن حکمیت تلاش دارند تا حوادث بین‌المللی را بدون استفاده از زور رفع کنند.

نمونهٔ حوادث بین‌المللیویرایش

قرن نوزدهمویرایش

قرن بیستمویرایش

قرن بیست و یکمویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش