حارث بن کلده ثقفی

حارث بن کلدة بن عمر بن ابوعلاج ثقفی پزشک، شاعر، موسیقی‌دان، خواننده و بربط نواز، آموزگار و مبلغ موسیقی ایرانی در میان اهل مکه بوده است. حارث از قبیله ثقیف و از مردم طائف بود. او پزشک تحصیل کرده در بیمارستان جندی شاپور است.

او دو بار به ایران آمده است و در حیره به حضور خسرو پرویز رفته بود. از آثار منسوب به او می‌توان به محاورة فی الطب اشاره کرد که درباره پزشکی بوده است. مرگ او را در ۱۳ق دانسته‌اند.

منابعویرایش

  • ستایشگر، مهدی (۱۳۷۶نام نامهٔ موسیقی ایران زمین جلد سوّم، تهران: اطلاعات، شابک ۹۶۴-۴۲۳-۳۷۷-۸