حبیب السیر فی اخبار افراد البشر با نام کوتاه حبیب‌السیر کتابی است به زبان فارسی، در تاریخ عمومی جهان، نوشتهٔ غیاث‌الدین خواندمیر (۸۸۰–۹۴۱ق)، تاریخ نگار هراتی. کتاب از پیشدادیان می‌آغازد و به حوادث پایان عمر شاه اسماعیل خاتمه می‌یابد. در پایان کتاب شمه‌ای در کرامات سادات و عجایب عالم ذکر می‌شود. کتاب به نام خواجه حبیب‌الله وزیر هرات نوشته شده‌است، پس خواندمیر آن را حبیب‌السیر خوانده‌است. نثر حبیب‌السیر جز در مقدمه‌ها و خطبه‌ها ساده یا بینابین است.

نمونه‌ای از محتوای کتاب

ویرایش

«صلاح‌الدین، فرنگیان را از قتل و اسر ایمن گردانیده، فتح بیت‌المقدس دست داد و مسلمانان، صلیبی را که نصاری بر قبهٔ حجره مسجد اقصی نصب کرده بودند درهم شکسته و همان روز در مسجد، نماز جمعه قائم شد»[۱]

منابع

ویرایش
  • خواندمیر، غیاث‌الدین بن همام‌الدین (۱۸۵۷حبیب السیر فی اخبار البشر، به کوشش به اهتمام میرزا علی‌محمدخان.، بمبئی
  • شمیسا، سیروس (۱۳۸۴سبک‌شناسی نثر، تهران: میترا
  1. خواندمیر، غیاث‌الدین بن همام‌الدین. حبیب‌السیر فی اخبار افراد بشر، کتابفروشی خیام، ۱۳۳۳. (جلد دوم، ص ۵۸۹)