حبیب برجیان

حبیب برجیان ایران شناس و متخصص در تاریخ زبانهای ایرانی است. او دستیار احسان یارشاطر در هیئت ویراستاری دانشنامهٔ ایرانیکا است. او تحصیلات آکادمیک خود را در رشتهٔ مهندسی و علوم انسانی گذراند و در هر دو زمینه تدریس کرد و آثاری را منتشر کرد. او همزمان با تکمیل تحصیلات فوق‌دکترایش در مکانیک جامدات، درس‌های کارشناسی را در زمینهٔ مطالعات خاور نزدیک و آسیای میانه در دانشگاه کلمبیا گذراند. او مطالعات زبان‌های ایرانی را در دانشگاه تهران و دانشگاه دولتی ایروان گذراند که در نهایت موفق به کسب مدرک دکتری شد.

زمینه پژوهش های اخیر برجیان گرداوری زبانهای ایرانی و مطالعه آنها در بستر تحول تاریخی زبان است. تا کنون دهها مقاله به زبان های فارسی[۱] و انگلیسی در ژورنال‌ها و دانشنامه ها از جمله دانشنامه ایرانیکا و نیز چند کتاب از او منتشر شده است.[۲] دامنه این مطالعات زبانهای مادی، خزری، تاتی، کردی، بلوچی، سمنانی، لری، بشکردی، لارستانی و گروه زبانهای فارس و پامیر و نیز گویش های زبان فارسی را در بر میگیرد. برجیان پژوهشگر مرکز ایرانشناسی دانشگاه کلمبیا ، عضو هیات مدیره Endangered Language Alliance در نیویورک[۳]، و مدیر بخش خاور نزدیک در پروژه Endangered Language Project(طرح مشترک گوگل و دانشگاه هاوایی) بوده است. تحقیقات فعلی او متمرکز بر مستندسازی زبان‌های«در خطر نابودی» است.[۴]

آثارویرایش

 • کتابت زبان‌های ایرانی، تهران، ۱۳۷۹.
 • متون طبری، تهران: میراث مکتوب، ۱۳۸۸.
 • گنجینه گویش های استان اصفهان، تهران: فرهنگستان، ۱۳۹۴.
 • فصل‌هایی از بخش ایران باستان کتاب تاریخ جامع ایران.[۵]
 • «ترکیب قومی قفقاز»، دکتر حبیب برجیان، فصلنامهٔ ایران‌شناخت، پاییز ۱۳۷۷، شماره ۱۰، صص ۲۰۶–۲۴۱.
 • «زمین لرزه در پندار و اندیشه ایرانی»، نامه فرهنگستان، سال ۸، شماره ۴، صص ۶-۲۵.
 • برجیان، حبیب، «لرزه خیزی و زلزله در آسیای مرکزی»، نامه فرهنگستان علوم، شماره ۶ و ۷، ۱۳۷۶، صص ۱۷۹-۲۰۰.
 • Is there Continuity between Persian and Caspian? Linguistic Relationships in South-Central Alborz, American Oriental Society, New Haven, 2013
 • Habib Borjian, "JARQUYA" in Encyclopædia Iranica, Vol. XIV, Fasc. 6, pp. 582-588
 • “Yushij: A Dialect of Central Alborz,” Persica 24, 2013, pp. 127-153
 • “Judeo-Iranian Languages,” in Lily Kahn and Aaron D. Rubin, eds., A Handbook of Jewish Languages, Leiden and Boston: Brill, 2015, pp. 234-295.
 • The Raji Dialect of Jowshaqan, Munich: LINCOM Europa, 2013.
 • Meyma’i. A Central Iranian Plateau Dialect, Munich: LINCOM Europa," 2012.
 • “The Caspian Language of Šahmirzād”, Journal of the American Oriental Society 139/2, 2019.
 • “The Balochi Dialect of the Korosh,” Acta Orientalia 67/4, 2014.
 • “Perso-Tabaric Dialects in the Language Transition Zone Bordering Mazandaran,” Studia Iranica 42/2, 2013, pp. 195-225.
 • “The Dialects of he Upper Karaj Valley in the Caspian-Persian Transition Zone,” Journal of the Royal Asiatic Society 22/2, 2012.
 • “Plights of Persian in the Modernization Era,” in Joshua A. Fishman and Ofelia García, eds., Handbook of Language and Ethnic Identity, Oxford University Press, Oxford, 2011-
 • “Median Succumbs to Persian after Three Millennia of Coexistence: Language Shift in the Central Iranian Plateau,” Journal of Persianate Societies 2/1, 2009.
 • “The Extinct Language of Gurgan,” Journal of the American Oriental Society 128/4, 2008.
 • “The Dialect of Khur,” in Mélanges d’ethnographie et de dialectologie irano-aryennes à la mémoire de Charles-Martin Kieffer, Paris, 2018

پانویسویرایش