باز کردن منو اصلی

حبیب برجیان دستیار احسان یارشاطر در هیئت ویراستاری دانشنامهٔ ایرانیکا است. او تحصیلات آکادمیک خود را در رشتهٔ مهندسی و علوم انسانی گذراند و در هر دو زمینه تدریس کرد و آثاری را منتشر کرد. او همزمان با تکمیل تحصیلات فوق‌دکترایش در مکانیک جامدات، درس‌های کارشناسی را در زمینهٔ مطالعات خاور نزدیک و آسیای میانه در دانشگاه کلمبیا گذراند. او مطالعات زبان‌های ایرانی را در دانشگاه تهران و دانشگاه دولتی ایروان گذراند که در نهایت موفق به کسب مدرک دکتری شد. آثار او شامل مقالاتی در ژورنال‌های مختلف است. تحقیقات فعلی او متمرکز بر مستندسازی زبان‌های «در خطر نابودی» است.[۱]

آثارویرایش

  • کتابت زبان‌های ایرانی
  • متون طبری
  • لهجه‌های مادی در اصفهان
  • فصل‌هایی از کتاب تاریخ جامع ایران.[۲]
  • «ترکیب قومی قفقاز»، دکتر حبیب برجیان، فصلنامهٔ ایران‌شناخت، پاییز ۱۳۷۷، شماره ۱۰، صص ۲۰۶–۲۴۱.
  • «زمین لرزه در پندار و اندیشه ایرانی»، نامه فرهنگستان، سال ۸، شماره ۴، صص ۶-۲۵.
* Is there Continuity between Persian and Caspian? Linguistic Relationships in South-Central Alborz, American Oriental Society, New Haven, 2013
  • Habib Borjian, "JARQUYA" in Encyclopædia Iranica, Vol. XIV, Fasc. 6, pp. 582-588
  • “Yushij: A Dialect of Central Alborz,” Persica 24, 2013, pp. 127-153
  • “Judeo-Iranian Languages,” in Lily Kahn and Aaron D. Rubin, eds., A Handbook of Jewish Languages, Leiden and Boston: Brill, 2015, pp. 234-295.

پانویسویرایش