حج (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

حج به دو معنی به کار می رود:

  • حج مراسم دینی و مذهبی مسلمانان
  • حج (سوره) سوره ای از قرآن