حرکات کولون

حرکات کولون عبارتند از:

  1. جذب آب و الکترولیت‌ها از کیموس
  2. انبار کردن مدفوع تا هنگام اجابت مزاج

نیمهٔ ابتدایی کولون به جذب و نیمهٔ انتهایی کولون به انبار کردن مربوط می‌شود. از آنجا که برای این کارها حرکات شدیدی لازم نیست، لذا حرکات کولون به‌طور طبیعی بسیار آهسته و کند انجام می‌شود.

حرکات کولون نیز مانند حرکات دیگر اعضای لولۀ گوارش به دو دستهٔ مخلوط‌کننده و پیش برنده تقسیم می‌شود.

جستارهای وابستهویرایش

منابع و پانویسویرایش

  • گایتون، آرتور (۱۹۸۶). فیزیولوژی پزشکی. سوم. ترجمهٔ دکتر فرخ شادان. چهر. ص. ص ۱۷۴۲. پارامتر |تاریخ بازیابی= نیاز به وارد کردن |پیوند= دارد (کمک)