حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان

حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان یکی از احزاب افغانستان است.

حزب حرکت مردم افغانستان
بنیان‌گذاری۲۲ دلو ۱۳۸۲
انشعاب ازحزب حرکت اسلامی افغانستان

این حزب در۲۲ دلو ۱۳۸۲ رسماً اعلان موجودیت نمود و طی یک کنکره سراسری حزب که با شرکت اعضای شورای ولایتی ان در کابل دایر شده بخش نظامی ان ملغی گردید و طی یک انتخابات ازاد سید حسین انوری به سمت رهبری حزب انتخاب گردید.

هر چند اختلاف نظرها دراستراتژی سیاسی حزب میان آیت‌الله محسنی و اقای انوری که انزمان سمت فرمانده نظامی حزب را دارا بود به شکاف‌های عمیقی در حزب انجامیده بود مخصوصا تفاوت دیگاه انان در مورد مبارزه با نیروها طالبان، و عملاً از ان به بعد اقای انوری شاخه جداگانه جزب حرکت اسلامی را رهبری می‌نمود که عمدتاً فرماندهان سابق حزب و سایر هواداران او وی را همراهی می‌کردند و کاملاً بر اساس اهداف مشخص و استراتژی روشن در قبال مسایل مسایل سیاسی فعالیت می‌نمودند.

امابا برگزاری کنکره سراسری حزب در زمستان سال ۱۳۸۲ و ثبت حزب در وزارت عدلیه بتاریخ ۲۰/۳/۱۳۸۳بحیث یک حزب جدید عرض اندام نمود.

اعضای هیئت رهبری حزب ویرایش

۱- در هیئت رهبری حزب ۲۰ نفر از اعضای حزب عضویت دارند که از جمله ۴ تن شان از میان زنان انتخاب شده‌است.

۲- شورای مرکزی حزب که عالیترین ارگان تصمیم گیرنده حزب می‌باشد متشکل از ۱۳۰ تن از اعضای حزب می‌باشند که عمدتاً روسای شورای‌های ولایتی و شوراهای ولسوالی حزب در ان عضویت یافته‌اند. مرکزیت حزب در کابل بوده و هدف اصلی اعضای انرا برادری ملیت‌ها، عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن تشکیل می‌دهد.

هفته نامه مردم ارگان نشراتی رسمی ان می‌باشد که از سال ۱۳۸۱ تا کنون به نشرات خود ادامه می‌دهد و محمد قاسم وفایی زاده بحیث مدیر مسئول ان تا میزان سال ۱۳۸۶ فعالیت داشت و بعد از وی کمال الدین رضوی روز نامه نگار و نویسنده کشور بحیث مدیرمسئول ان انتخاب شده‌است.

اساسنامه حزب ویرایش

حزب حرکت مردم افغانستان، از حزب حرکت اسلامی افغانستان به رهبری شیخ آصف محسنی منشعب شده‌است.

منابع ویرایش

حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان در یک نگاه، هفته نامه مردم، شماره۱۹۸ بقلم وفایی زاده ورسی سایت وزارت عدلیه(حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان