حرکت (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

حرکت تغییر مکان جسم در طول زمان است.

حرکت همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: