حریف (روزنامه)

(تغییرمسیر از حریف)

حریف نام یکی از مطبوعات استان فارس در دوران پهلوی اول است.

این روزنامه از سال ۱۳۰۶ خورشیدی به وسیله سید نورالدین گلستانه، در شیراز به چاپ رسیده‌است.


منابعویرایش

  • سیروس رومی، فهرست مطبوعات فارس از آغاز تا امروز، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، ۱۳۸۵