حزب ناسیونال سوسیالیست آریا ایران به دست هادی سپهر در سال ۱۳۲۷ تأسیس شد. نامبرده که در زمان اشغال ایران مبارزات وسیعی را ضد اشغالگران شروع کرده بود به سببِ خیانت داخلیِ روس‌ها بازداشت و توسط مقام‌های ایران تحویل ارتش انگلستان شد و از سال ۱۳۲۲ تا اواخر سال۱۳۲۴ در بازداشتگاه شماره ۱۲ اراک زندانی بود. پس از آزادی به تأسیس حزب ملی‌گرای آریا همت گمارد که خواستار تجدید عظمت ایران باستان بود؛ این حزب یکی از بزرگترین و با برنامه‌ترین احزاب ایران بود که نقش مهمی در مبارزه ضد کمونیسم، ائتلاف مصدق با توده‌ای‌ها، اعلام جرم ضد احمد قوام، اعتراض به شاه و دولت و مجلس به سبب پیروی از دستورهای غرب به ویژه انگلیس و آمریکا ایفا کرد. ارگان رسمی این حزب روزنامه ندای سپهر بود. این حزب دارای شاخۀ نظامی نیرومندی بود که (در مقابل شاخه نظامی حزب توده تشکیل شده بود) برخی از اعضا ان عبارت بودند از ارتشبد آریانا، ارتشبد هدایت، حسن اخوی، سرلشکر محمود ارم، سرلشکر امینزاده، سرلشگرحسن ارفع، و افسران ارشد نظیر، مهدی رحیمی. این حزب بعد از بزرگترین رژه تاریخی احزاب سیاسی ایران در ۲۸ مرداد ۱۳۳۷ که موجبات وحشت آمریکا و انگلیس و شوروی فراهم آورد، به دستور مستقیم شاه تعطیل شد و بسیاری از افسران و رجال عضو ان بازنشسته و از سمت خود اخراج شدند. این حزب مجدداً فعالیتش را در سال ۱۳۴۷ آغاز کرد و تا سال ۱۳۵۰ که مجدداً به دستور شاه متوقف گردید، ادامه داد.

حزب آریا ایران
رهبرهادی سپهر
بنیان‌گذارهادی سپهر
بنیان‌گذاری۱۳۲۷ خورشیدی (۱۹۴۸ میلادی)
انحلال و برچینش۱۳۵۰
روزنامهندای سپهر
مرام سیاسینازیسم
امپریالیسم ستیزی
ضد کمونیسم
یهودستیزی
نماد انتخاباتی
عقاب آریا با شعار جاوید ایران
پرونده:سبز عقاب نشان آریا

منابع

ویرایش