حزب ناسیونال سوسیالیست آریا ایران توسط هادی سپهر در سال ۱۳۲۷ تأسیس گردید. مشارالیه که در زمان اشغال ایران مبارزات وسیعی را علیه اشغالگران شروع نموده بود بر اثر خیانت داخلی توسط روسها دستگیر و توسط مقامات ایران تحویل ارتش انگلستان شد و از سال ۱۳۲۲ تا اواخر سال۱۳۲۴ در بازداشتگاه شماره ۱۲ اراک زندانی بود، پس از آزادی به تأسیس حزب ملی‌گرای آریا همت گمارد که خواستار تجدید عظمت ایران باستان بود؛ این حزب یکی از بزرگترین و با برنامه‌ترین احزاب ایران بود که نقش مهمی در مبارزه علیه کمونیسم، ائتلاف مصدق با توده‌ای‌ها، اعلام جرم علیه احمد قوام، اعتراض به شاه، دولت و مجلس به دلیل پیروی از دستورها غرب به ویژه انگلیس و آمریکا، بود. ارگان رسمی این حزب روزنامه ندای سپهر بود این حزب دارای یک شاخه نیرومند نظامی بود که (در مقابل شاخه نظامی حزب توده تشکیل شده بود) برخی از اعضا ان عبارت بودند از ارتشبد آریانا، ارتشبد هدایت، سرلشکر حسن اخوی، سرلشکر محمود ارم، سرلشکر امینزاده، سرلشگرحسن ارفع، و افسران ارشد نظیر، مهدی رحیمی این حزب بعد از بزرگترین رژه تاریخی احزاب سیاسی ایران در ۲۸ مرداد ۱۳۳۷ که موجبات وحشت امریک و انگلیس و شوروی فراهم آورد بدستور مستقیم شاه تعطیل و بسیاری از افسران و رجال عضو ان بازنشسته و از سمت خود اخراج شدند. این حزب مجدداً فعالیت خود را در سال ۱۳۴۷ آغاز و تا سال ۱۳۵۰ که مجدداً به دستور شاه متوقف گردید، ادامه داد.

حزب آریا ایران
رهبرهادی سپهر
بنیان‌گذارهادی سپهر
بنیان‌گذاری۱۳۲۷ خورشیدی (۱۹۴۸ میلادی)
روزنامهندای سپهر
مرام سیاسینازیسم
امپریالیسم ستیزی
ضد کمونیسم
یهودستیزی
نماد انتخاباتی
عقاب آریا با شعار جاوید ایران
پرونده:سبز عقاب نشان آریا

منابعویرایش