باز کردن منو اصلی

حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان از تأسیس آلمان شرقی در ۱۹۴۹ تا انتخابات سال ۱۹۹۰ حزب حاکم دراین کشور بود. این حزب در سال ۱۹۴۶ و تحت نفوذ اتحاد شوروی تشکیل شد. در واقع اعضای حزب سوسیال دموکرات آلمان و حزب کمونیست آلمان که در منطقهٔ تحت اشغال شوروی در آلمان و بخش تحت اشغال شوروی در شهر برلین زندگی می‌کردند در هم ادغام شدند و این حزب را بنیان گذاشتند.

در سال ۱۹۹۰ این حزب نام خود را به «حزب سوسیالیسم دموکراتیک» تغییر داد و بعدها در سال ۲۰۰۵ نام «حزب چپ» را برگزید و امروز حزب چپ نیروی قابل توجهی در آلمان، بویژه در منطقهٔ آلمان شرقی پیشین، بشمار می‌آید.

منابع و پیوند به بیرونویرایش