حزب سوسیالیست ایالات متحده آمریکا

(تغییرمسیر از حزب سوسیالیست آمریکا)

حزب سوسیالیست آمریکا حزبی سیاسی و سوسیالیست بود که سابقاً در ایالات متحده وجود داشت.

حزب سوسیالیست آمریکا
رهبریوجین دبس
Allan L. Benson
Norman Thomas
Darlington Hoopes
بنیان‌گذاری۲۹ ژوئیه ۱۹۰۱ (۱۹۰۱-07-۲۹)
انحلال و برچینش۳۱ دسامبر ۱۹۷۲ (۱۹۷۲-12-۳۱)
پیشینحزب سوسیال دموکرات (ایالات متحده آمریکا)
پسینSocial Democrats, USA
(majority)
Socialist Party USA
(minority)
Democratic Socialist Organizing Committee (minority)
World Socialist Party of the United States (minority)
ستادواشینگتن، دی.سی.(minority)
شاخه جوانانYoung People's Socialist League
مرام سیاسیسوسیالیسم (American)
طیف سیاسیچپ (گرایش سیاسی)
وابستگی بین‌المللیبین‌الملل دوم
(1901–16)
Labour and Socialist International
(1923–40)
انترناسیونال سوسیالیست
(1951–72)

این حزب در سال ۱۹۰۱ با به هم پیوستن حزب سوسیال دموکرات (به رهبری یوجین دبس) (که چند سال قبل توسط بازماندگان اعتصاب پولمن تشکیل شده بود) و بخشی از حزب کارگر سوسیالیست آمریکا (که قدیمی تر بود) تشکیل شد.

منابع

Wikipedia contributors، "Socialist Party of America،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Socialist_Party_of_America&oldid=239420451